Завдання логософії

Логософія вчить людину пізнавати та розуміти саму себе, вільно мислити за допомогою нескінченного та постійного процесу покращення власного «я», викорінюючи таким чином, з власної свідомості речі, що перешкоджають її розвитку, а саме її недоліки, упередження та обмеженість. В результаті покращується власний розвиток та здатність вчитися, мислити, реалізовуватися та відчувати, що дозволяє кожній особистості перетворюватися на більш благородну людину, більш свідому та корисну для суспільства, в якому вона живе.

Основні завдання логософії:

Свідомий розвиток людської особистості за допомогою організації власних систем мислення, відчуття та інстинктів.

Пізнання самого себе, що передбачає всебічний контроль елементів, які складають таємницю власного існування.

Дію власного духовного потенціалу, щоб особистість могла використовувати цінності, отримані по спадковості.

Знання законів Всесвіту, основних для влаштування власного життя згідно його мудрих принципів.

Знання ментального, трансцендентного та метафізичного світу, джерела усіх ідей та думок, що збагачують людське життя.

Побудова нового життя та кращої долі, за допомогою максимального покращення звичних прерогатив.

Розвиток та всебічний контроль навчальних функцій та процесу мислення і досягнень, які метод логософії перетворює на індивідуальні здібності безцінного значення для майбутньої педагогіки в навчанні людства.