Питання, які виникають найчастіше

Як потрібно вчити логософію?

Логософію потрібно вчити та практикувати, слідуючи методу, спеціально розробленому цією наукою. Даний метод — психодинамічний в своїй основі — описує індивідуальне навчання та практику, які супроводжуються колективним обміном та практикою.

Індивідуальне навчання та практика включають 3 стадії, які тривають все життя, повторюючись в зростанні прогресу. Першими кроками є такі:

1) Перша стадія: складається з інтерпретованого вивчення тем, розроблених програмою але студентам не забороняються інші теми, що становлять для них особливий інтерес. Все починається із загального читання бібліографії логософії з метою отримання загального уявлення про концепцію, відображену в даних книгах. Наступним кроком є детальніше вивчення тем, описаних програмою, які уточнюють напрями досягнення змісту логософії. В процесі поступового читання та занурення в книгу, студент може ставити собі питання, що він чи вона зрозуміли і потім їх занотовувати. Даний аспект процесу, в супроводі власного розуміння також призначений для більшого деталізування ідей та концепцій.

2) Друга стадія: характеризується більшою концентрацією на вивченні, маючи на меті формування власної свідомості, яка базується на спостереженні студентів за різноманіттям темпераментів, факторів, що впливають на них і т.д. На цей час студенти повинні глибше проникати у вчення логософії, одночасно доповнюючи навчання застосуванням знань на практиці в різних конкретних сферах, де він чи вона провадять щоденну діяльність.

3) Третя стадія: завершує цикл та уможливлює майстерність пізнання та формування нових здібностей, які будуть використовуватися з метою еволюції процесу власної свідомості. Легко зрозуміти, що зрілість з логософії досягається в процесі технічного учнівства, тобто коли базові складнощі навчання є складовою частиною експериментального процесу власного життя. Їх правильне застосування змінює навчання на пізнання.

В процесі навчання та практики, що проводяться колективно, порівняння студента чи студентки, їх інтерпретацій або пояснень вчення з тими, що здобули інші студенти з логософії, які знаходяться приблизно на одному рівні дослідження, дозволяють перевірити чи власне розуміння охоплюєє всі аспекти теми, що досліджується або принаймні одні з найдоступніших. З цього випливає, що індивідуальне вивчення є певною мірою невід’ємним від колективного вивчення.

Як довго потрібно вивчати Логософію? Чи існують які-небудь класи або освіта? Чи є вікові обмеження?

Вивчити логософію за один курс неможливо. Тривалість навчання є індивідуальною і залежить від особистих цілей. Двома основними завданнями є наступні: 1) пізнання самого себе; 2) процес еволюції свідомості. Кожний крок включає розвиток особистості та власного вдосконалення. Вчення логософії привносить мотивацію, яка завжди самооновлюється. Усе це узгоджується з психологічним прогресом, дозволяючи досягнення цілей, які щораз більше стають прозорішими та привабливішими.

Наука логософії — це вивчення власного життя, його безкінечності. Отже все це не пропонує титулів і не потребує рейтингів для власного навчання. В культурних центрах логософії кожен студент націлений на реалізацію дослідження внутрішнього процесу, що дозволяє пізнання власного “я” та його або її покращення.

Особи будь-якого віку відвідують культурні центри. Відповідно, як і в будь-якій діяльності чи навчанні, чим раніше почати навчання та практику, тим кращим і швидшим буде отриманий результат.

Як можна зв’язатися з Фундацією логософії?

Щоб дізнатися більше про логософію ви можете зв’язатися з кількома культурними центрами логософії світу. Дані центри є частинами Фундації логософії.

Деякі країни мають також веб сторінки місцевих Фундацій логософії. На сторінках можна дізнатися про місце розташування шкіл логософії в окремих країнах.

Також цікаво відмітити, що ви можете взяти участь в різних видах діяльності, відкритих для громадськості. Детальний опис знаходиться на веб сторінці кожної окремої Фундації логософії кожної окремо взятої країни. Ви також можете надіслати електронне повідомлення прямо на адресу центру логософії, який ви хочете відвідати.

Якщо ви не можете знайти країну на веб сторінці або не маєте її електронної адреси, звертайтеся, будь-ласка на контактної форми. Міжнародний комітет надасть вам більше інформації про логософію та місцезнаходження центрів на ваш вибір.

Яка різниця між логософією та психологією, філософією та політичними ідеологіями?

Вивчення логософії відрізняється від звичайних наук тим, що це потрібно робити свідомо, враховуючи активну участь власної свідомості, а також визначеної мети покращення власних основних психологічних якостей. Це веде особистість до вищої реалізації власного «я», звільняючи все її життя від жалів та розчарувань. Відмінність логософії від інших наук полягає також в її напрямленості на окрему конкретну особу, тоді як загальні або суспільні науки є зовнішньо напрямленими, отже загального застосування.

Логософія не має нічого спільного зі звичайними науками. ЇЇ вчення є унікальним у свій спосіб, своїми завданнями, ґрунтуючись на власному розумінні фактів та дійсності, що приймаються такими як є, без будь-яких обговорень та диспутів. Це основна причина того, що логософія відкидає будь-які гіпотези і не спекулює інформацією, оскільки в тому, щоб зробити її ще більш прозорішою даними методами немає потреби. З іншого боку, її твердження підкреслюються щодня тими особами, які протягом кількох років її застосовують та отримують перевагу від знань логософії.

Логософія не вирішує проблем. Фактично кожна проблема розв’язується індивідуально, оскільки кожна людська істота є особою, яка потребує вирішення власних проблем та труднощів. У цей спосіб будь-хто здатний прийти на допомогу іншим, вирішити їх власні проблеми та клопоти.

Чи є логософія релігією?

Логософія не являється релігією. Це унікальна наука, що веде особистість до того, щоб замінити віру мисленням. Логософія допомагає людині навчитися думати, відчувати, внутрішньо звільнитися, на користь придушення психічних перешкод, що заважають духовному розвитку особистості.

Логософія не рекомендує вірити у те, що ви вивчаєте, або сприймати все загалом, незважаючи на твердження які здаються безсумнівними. Кожна людина повинна експериментувати та перевіряти всю інформацію на шляху до отримання знань з логософії. Метою логософії є те, що кожна людина розвиває сама себе шляхом мислення, перевіряючи особисто де правда та реальність. Останнє можливо лише за допомогою дослідження та перевірки фактів.